Het Platform Groen Gas heeft vandaag in het nieuws kennis genomen van de berichtgeving over mogelijke fraude met mest. Vanuit het Platform is het evident dat hernieuwbaar gas alleen duurzaam genoemd kan worden als het voldoet aan alle daarvoor geldende eisen. Vermoedens van fraude met de mestwetgeving dienen grondig te worden onderzocht, waardoor we het huidige onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toejuichen.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via info@platformgroengas.nl