De contouren van de Bijmengverplichting beginnen vorm te krijgen. Daarmee vormen zich ook steeds meer vragen, waaronder welke consequenties dit heeft voor het groen gas verdienmodel.

In de themabijeenkomst die het Platform Groen Gas hierover organiseert, bespreken we met u uw zorgen, proberen we onduidelijkheden weg te nemen en zullen we gezamenlijk een marktanalyse opstellen.

Sprekers: Roland Kok van Route to Market, Robert Goevaers & Ton Voncken van het Platform Groen Gas.
Wilt u deelnemen? Stuur een mail naar info@platformgroengas.nl.

Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers.