Op 20 september ontvangt het Platform – in samenwerking met het Platform Hernieuwbare Brandstoffen en het Dutch Biorefinery Cluster – een delegatie van de Swedish Biogas Solutions Research Centre. Directeur Mats Eklund praat de aanwezigen bij over de stand van zaken van productie, gebruik en onderzoek naar biogas/biomethaan in Zweden.

Daarnaast presenteren Platformleden updates over de laatste Nederlandse beleidsontwikkelingen.