Vrijdag 24 mei faciliteert het Platform Groen Gas van 13.00 tot 15.30 uur een kennissessie waarin wordt ingegaan op verschillende systemen die bepalend zijn voor de opbrengst van groen gas. Deze opbrengst wordt voor een belangrijk deel bepaald door de waarde van het bio-ticket.

Groen gas dat wordt geleverd aan de transportsector kent de ERE: emissiereductie eenheid. Groen gas geleverd onder de bijmengverplichting kent de GGE: groen gas eenheid. De waarde van deze tickets zullen verschillen omdat de CO₂ die in de verschillende sectoren wordt gereduceerd, verschillend wordt bepaald. De vraag is hoe deze waardes zich tot elkaar verhouden en vervolgens op welke manier deze het beste kunnen worden toegepast per sector. Tenslotte is er ook nog de SDE++. Kortom: opties genoeg, maar hoe beïnvloeden de verschillende systemen elkaar? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:
1. Opening
2. Verdienvermogen groen gas in de gebouwde omgeving: van SDE++ naar bijmengverplichting
3. Verdienvermogen in de transportsector: van REDII naar REDIII en van HBE naar ERE
4. Hoe wordt de waarde bepaald: interactie tussen de bestaande systemen
5. Invloed op grondstofprijzen
6. De invloed vanuit Duitsland: quota systeem en buy-out waarde
7. Hoe draagt de efficiency van een installatie bij aan een hogere waarde
8. Hoe verder?

Bij minimaal 15 aangemelde deelnemers vindt de sessie live plaats bij Van der Valk in Duiven. Bij minder aanmeldingen vindt de sessie plaats via Teams. Het maximaal aantal deelnemers is 30. Heeft u interesse? Meldt u zich via deze link aan, ook als u zich al heeft opgegeven via de eerder verstuurde placeholder.