Vorige week heeft het Europese parlement ingestemd met een nieuwe aanpak voor CO₂-neutrale brandstoffen. Het Platform en de European Biogas Association (EBA) hebben hier samen voor gestreden.

De nieuwe aanpak houdt in dat een truck OEM (Original Equipment Manufacturer) – voor trucks die alleen kunnen rijden op bio-LNG – een aparte registratie krijgt. Hiermee wordt de opening geboden dat deze trucks in het kader van VECTO voldoen aan de gestelde targets. Er is echter werk aan de winkel om aan te tonen dat deze trucks ook daadwerkelijk alleen op bio-LNG rijden. Rolande reageerde positief op deze ontwikkeling. Samen met de sector stelt het Platform de komende maanden hier een voorstel voor op.