wat is het

Groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Met dezelfde kwaliteit, maar dan volledig circulair. Groen gas zet laagwaardige grondstoffen als groente-, fruit-, tuinresten, slib, houtachtige- en agrarische reststromen als mest, om in een hoogwaardige energiedrager. Groen gas is hernieuwbaar en wordt schoon geproduceerd.

Alternatief voor aardgas

Miljoenen Nederlandse huishoudens gebruiken dagelijks aardgas om te koken en te verwarmen. Ook voor de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas raakt op, daarom moeten we op zoek naar een alternatief voor aardgas. Groen gas biedt uitkomst. Groen gas kunnen we altijd gebruiken. In heel Nederland:

  • Groen gas voor de gebouwde omgeving. Vooral woningen in binnensteden waar verduurzamen moeilijker is.
  • Groen gas tanken. De transportsector gebruikt groen gas (LNG) als transitiebrandstof naar het fossielvrije bio-LNG.
  • Groen gas voor de industrie, waar zoveel energie nodig is dat gas onmisbaar is.

Voordelen groen gas

  • Groen gas is altijd beschikbaar
  • Groen gas maakt ons onafhankelijk van wind, zon, water én andere landen
  • Groen gas kunnen we makkelijk transporteren en opslaan
  • Groen gas gebruiken we op dezelfde manier als aardgas: voor warmte, brandstof en groene moleculen
  • Ook reststromen van groen gas zijn geschikt als nieuwe grondstoffen voor bouwmaterialen, groene CO₂ of bodemverbeteraar

Waarom groen gas?

De vraag naar gas zal altijd blijven bestaan. Het is namelijk onmogelijk alle processen waarbij gas een rol speelt, te elektrificeren. Groen gas is ook gas, maar dan volledig circulair. Het gaat ons helpen om de ambitie van het Klimaatakkoord te bereiken: de CO₂-uitstoot verminderen. Zonder dat we daarvoor processen hoeven aan te passen. Waarom groen gas? Daarom groen gas!

In de periode 2020-2030 moet de hoeveelheid in Nederland geproduceerd groen gas toenemen tot 2 miljard kubieke meter per jaar. In de beleidsbrief van 30 maart 2020 schetst het kabinet hoe dit gestalte krijgt.

beleidsbrief van 30 maart 2020 (overheid.nl)

Verschil groen gas en biogas

Groen gas is opgewaardeerd biogas. Er zit dus wel een klein verschil tussen groen gas en biogas. Biogas wordt geproduceerd uit slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten.

Invoeden gasnet

Groen gas kan worden ingevoed op het normale gasnet en is bruikbaar voor iedereen met een gasaansluiting. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, is het niet nodig apparaten aan te passen. Groen gas hoeft niet van ver te komen. Koken en stoken kan al met groen gas dat is geproduceerd op een boerderij in de nabijheid.

Lees meer over de beleidsbrief : Routekaart Groen Gas

Groen gas certificaat

Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Verticer de groen-gas-certificaten, de GvO’s (Garantie van Oorsprong), uit. Verticer controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Dankzij een groen-gas-certificaat weet de afnemer zeker dat het groen gas ook echt groen is.

Is groen gas veilig?

Groen gas is net zo veilig als gewoon aardgas. Netbeheerders stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat wordt ingevoed op het net en voeren daarom vaak kwaliteitscontroles uit. Daarbij controleren ze of groen gas veilig en schoon is. Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan groen gas toegevoegd. Groen gas heeft daardoor dezelfde kenmerkende gaslucht als aardgas. Ook de installaties voor het opwerken van biogas tot groen gas worden vaak en grondig gecontroleerd. Groengasinstallaties hebben net als aardgasinstallaties beperkte risico’s.

uitlegvideo

Kringloop Energie

Wil je meer weten over groen gas? Neem dan contact met ons op