in het kort

Expertgroepen Platform Groen Gas

Biogrondstoffen

De beschikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van biogrondstoffen staan in deze expertgroep centraal. Je krijgt de kans om informatie uit te wisselen met elkaar en van anderen te leren. Je draagt zelf onderwerpen aan die relevant zijn. Bijvoorbeeld over EU-wetgeving, internationale CO₂-regelgeving en langjarige leveringszekerheid.

Wil je ook een actieve bijdrage leveren?

Mail: ton@platformgroengas.nl.

Infra

Deze expertgroep houdt zich bezig met de gasinfrastructuur. Hoe zorgen we ervoor dat in Nederland de (groen)gasinfrastructuur klaar ligt voor de realisatie van de 2 BCM-doelstelling? Daar ligt de focus van deze expertgroep.

Meer weten over infa of aansluiten op het gasnetwerk?

Mail: marieke.van.amstel@enexis.nl.

Innovatie

De expertgroep Innovatie bestaat uit twee werkgroepen:

 1. Vergassing
  De vergassingstechnologie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse groen gas-ambities. Deze expertgroep focust zich op de grootschalige uitrol daarvan. Om dit te realiseren, heeft de technologie nog een duwtje nodig; de Regeling Vroege Fase Opschaling (VFO). In deze werkgroep werk je samen met koplopers op vergassingsgebied in Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de VFO vorm te geven.
 2. Vergisting
  In deze expertgroep werken bioWKK-ondernemers, adviseurs en een netbeheerder samen om de groen gas-productie te versnellen. Zij doen dat door bestaande installaties om te bouwen van bioWKK naar groen gas.

Meer weten over de groepen van Innovatie of aansluiten?

Mail: johan@platformgroengas.nl of ruud@platformgroengas.nl.

Verdienmodel

De expertgroep Verdienmodel bestaat uit vijf groepen :

 1. Nationale systemen
  Deze expertgroep buigt zich over de omvang van de marktpotentie per segment: gebouwde omgeving, transport en industrie. Ook denk je mee over de grondslag van systemen, wel/niet importeren en/of exporteren, boete en omvang van systemen.
 2. Internationaal
  Deze groep inventariseert de groen gas-ontwikkelingen in Duitsland, Italië, Frankrijk, Denemarken, UK, Zweden en België.
 3. Contractvorming
  In deze groep denk je mee over te benoemen variabelen gasprijs (TTF ), prijs elektriciteit, biogrondstoffenprijs en HBE/GGE en hoe hiermee om te gaan bij het sluiten van contracten.
 4. Transport (bio-LNG)
  Vervoerders verkopen LNG-trucks waardoor de bio-LNG-markt slecht ontwikkelt. Samen met andere leden denk je na over hoe deze ontwikkeling weer in het gareel kan worden gebracht. Daarnaast zie je erop toe dat alle toepassingsmarkten van biogas zich goed ontwikkelen; een belangrijk speerpunt voor biogasproducenten.
 5. Alternatieve verdienmodellen
  In deze groep staat de vraag centraal hoe de business case groen gas versterkt kan worden, bijvoorbeeld door verkoop van CO₂, digestaat en stikstofrechten.

Meer weten over de groepen van Verdienmodel of aansluiten?

Mail: robert@platformgroengas.nl.

2BCM & Public Affairs

Het doel van deze expertgroep is randvoorwaarden te realiseren en kansen te benutten in de Nederlandse groen gas-productie. Je focust hierbij op productie-uitbreiding van binnen- en buitenlandse investeerders, voortdurende aanscherping van de positionering van groen gas en het agenderen van onderwerpen als stikstof, negatieve emissies en groene moleculen. Je volgt de Nederlandse en Europese Public Affairs-agenda groen gas op de voet en treedt daar waar nodig (pro-)actief op.

Interesse?

Mail: marieke@mariekevanderwerf.nu.

Communicatie

Pro-actieve communicatie over groen gas. Dat is de communicatie-insteek van het Platform, ter ondersteuning en gericht op al onze ketenspelers en stakeholders. Wat is groen gas en waarom produceren we het? Waarom kies je voor groen gas? Is het niet gevaarlijk voor de omgeving? Zomaar een paar vragen waar deze expertgroep zich mee bezighoudt: het positioneren van een eerlijk beeld over groen gas. Hiermee willen we kennis vergroten en draagvlak creëren. Met als doel? De productie en het gebruik van groen gas vergroten.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van groen gas en alles wat het in zich heeft?

Mail: leonie@platformgroengas.nl.