Samen sterk voor groen gas

Samen met de branche werken we aan de productie ambitie van 2 BCM (twee miljard m³) groen gas in 2030.

Zo bereiken we dat

Wat is groen gas?

Groen gas is de duurzame variant van aardgas: dezelfde kwaliteit, maar volledig circulair. En het mooie is, we kunnen het nu al gebruiken. In heel Nederland.

Zelf groen gas produceren?

Overweeg je zelf groen gas te produceren? Wij beschikken over actuele en benodigde kennis om stappen te zetten. Laat ons je plannen weten en we helpen je.

wat wij doen

Over ons

Het Platform Groen Gas is sinds 2022 een bundeling van vier spelers in de Nederlandse groen gas branche: Groen Gas Nederland, 2bcm Alliantie, Biogas Branche Organisatie en de Vereniging Industriële Vergisters. Deze partijen hebben hun krachten verenigd om gezamenlijk invulling te geven aan de ambitie om in 2030 2 BCM (twee miljard m³) groen gas te produceren. Een ambitie ingegeven vanuit het Klimaatakkoord, als bijdrage aan de energietransitie.

Meer over ons

Meer productie groen gas

Zo bereiken we dat

 • PRODUCTIE GROEN GAS
  We moeten meer groen gas produceren voor meer duurzame energie. Daarvoor werken we samen met alle partners in de keten.
 • PRODUCTIE GROEN GAS
  Meer groen gas leidt tot minder uitstoot van de broeikasgassen methaan en ammoniak.
 • VERBETEREN VAN DE KRINGLOOP
  Groen gas is hernieuwbaar gas dat schoon wordt geproduceerd. Dit opgewaardeerde biogas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas.
 • ORGANISCHE RESTSTROMEN VERWERKEN
  Via vergisting worden veel reststromen nuttig hergebruikt en omgezet naar groen gas.
 • SAMEN STERK VOOR 2 BCM
  In het Platform Groen Gas werkt de hele groen gasketen in Nederland met elkaar samen om de 2 BCM-doelstelling te halen. Samen sterk, want alleen red je het niet.
 • GROEN GAS VOOR IEDEREEN
  Groen gas is breed inzetbaar: voor de gebouwde omgeving, zwaar transport en de industrie.
vers van de pers

Nieuws

meer rendement

Wij helpen bij

Productie van duurzame energie

Het Platform Groen Gas werkt samen met alle partners in de keten om de productie van hernieuwbaar gas te vergroten.

Besparen op CO2 en stikstof uitstoot

Groen gas productie draagt bij aan het verminderde uitstoot van de broeikasgas methaan en ammoniak.

Verbeteren van de kringloop

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Duurzaam verwerken van organische reststromen

Via vergisting worden veel reststromen nuttig hergebruikt wat bijdraagt aan het beter sluiten van de kringloop.

Werk bieden aan honderden bedrijven en hun medewerkers

Nederland telt een kleine 200 vergistingsinstallaties met daaromheen een groot aantal toeleveranciers van technische installaties en biomassa feedstock. Werk voor veel enthousiast betrokken mensen.

Werk je met ons mee aan een groener Nederland?