Amsterdam en omgeving gaan huishoudens en (vracht)auto’s voorzien worden van Groen Gas. Door de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Amsterdam te optimaliseren en transformeren met de nieuwste state-of-the-art technologie zal in de nabije toekomst groen gas worden geproduceerd. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan een meer circulaire economie en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De update van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie met de modernste technologie, geleverd door DMT Environmental Technology, wordt namens WaterBoard Amstel, Gooi en Vecht in het westelijk havengebied (RWZI) door Waternet geïnstalleerd.

Biogas upgrading – het proces
Het slib dat overblijft nadat het water is gezuiverd, wordt overgebracht naar een vergister. Tijdens dit fermentatieproces dat in de vergister plaatsvindt, wordt biogas geproduceerd. Een typische biogassamenstelling die bij dit proces ontstaat, is 55% methaan, 44% kooldioxide en enige inerte gassen zoals H2S. Door gebruik te maken van een biogas opwaardeersysteem, ontwikkeld door DMT Environmental Technology, wordt de gassamenstelling gescheiden; een stroom bestaat voor bijna 100% uit pure kooldioxide en de andere stroom (bio) methaan boven de 90%. Dit is een zogenaamde Biogas Upgrading Plant. Door stikstof toe te voegen aan deze gezuiverde biomethaanstroom wordt dezelfde kwaliteit, calorische waarde, bereikt als het aardgas in ons aardgasnetwerk en is het klaar om geïnjecteerd te worden in de gasleiding. Deze gezuiverde biomethaanstroom, afkomstig uit een circulaire economie, is een uitstekende vervanger voor fossiel gas.

Het gebruik van biomethaan
Naast de huishoudens in Amsterdam zullen ook vrachtwagens, openbaar vervoer en taxi’s hun CO2-voetafdruk aanzienlijk kunnen verkleinen door deze alternatieve brandstof te gebruiken. Dit komt door de samenwerking met Orangegas, beheerder van hernieuwbare aardgas-tankstations in Amsterdam. Orangegas heeft een groot aantal Groen Gas tankstations door heel Nederland en is de grootste leverancier van deze schone alternatieve brandstof voor de transportsector. Door deze unieke samenwerking wordt de hernieuwbare brandstof gebruikt door 5600 voertuigen en 420 vuilniswagens. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk van de transportsector in Amsterdam.

DMT’s biggest project in the Netherlands
“Dit is het grootste project van DMT in Nederland dankzij ons ‘Total Solution Package’”, zegt Francois Hubert, Sales & Marketing Director bij DMT Environmental Technology. DMT treedt op als een ‘mini-EPC’ -aannemer en gaat zelfs verder. De eerste fase was het leveren van een totaal engineering- en ontwerppakket voor een biogasopwerkingsfabriek om 2050 Nm3/h ruw biogas te verwerken; zuiveren, conditioneren, comprimeren en drogen om de uiteindelijke vereiste eindkwaliteit te bereiken voor het injecteren van biomethaan in het Nederlandse nationale gasnet. Deze eerste fase omvatte alle vereiste lokale goedkeuringen ter voorbereiding op de tweede fase, de uitvoeringsfase.

De tweede fase, de daadwerkelijke bouw van het project, is begin april 2020 begonnen. In deze fase is DMT verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de volledige site, waaronder lokale goedkeuringen, openbare instanties, beveiligings- en toegangspoorten, transformatorstations, HDD-boringen voor de ruwe biogaspijpleidingen en elektrische voedingen. Vorig jaar is dit concept gelanceerd als ‘Total Solutions Provider’ voor onze eindklanten. Waternet is hiervan een heel mooi voorbeeld. “In dit project gaan we nog een stap verder, DMT gaat de Biogas Upgrading Plant minimaal tien jaar exploiteren, het model wordt gelanceerd als een EPCMOT – Engineering, Procurement, Construct, Maintain, Operate and Trade. In dit consortium wordt Orangegas verantwoordelijk voor de verhandeling van het gas ”, zegt Erwin Dirkse, CEO van DMT Environmental Technology.

Dit biogas opwaardersysteem zal 14,7 miljoen m3 ruw biogas opwaarderen tot 9,7 miljoen m3 opgewaardeerd biomethaan, groen gas. Het project zal ongeveer 10% leveren van de totale hoeveelheid groen gas die door het landelijk gastransportnet in Nederland wordt gebruikt. Waternet wordt binnenkort een van de grootste leveranciers van biomethaan in het land met een totale CO2-reductie van 26.200 ton per jaar door gebruik te maken van het bruikbare CO2, een totaal van ongeveer 5,7 miljoen m3.