NieuwsPublicatie

Oproep aan minister Jetten om biogas WKK uit te sluiten van EU noodinterventies

By november 9, 2022 november 10th, 2022 No Comments

Als Platform Groen Gas hebben wij kennisgenomen van de Council Regulation (EU) 2022/1854 van 6 oktober 2022 jongstleden, inzake de noodinterventie voor de aanpak van hoge energieprijzen. Op basis van deze Council Regulation hebben wij minister Jetten per brief gevraagd zijn aandacht te richten op de rol van biogas in WKK-installaties. Het Platform Groen Gas is van mening dat naast biomethaan (groen gas) ook biogas moet worden uitgesloten van het prijsplafond van €180/MWh.

De regeling biedt de mogelijkheid om installaties met een opgesteld vermogen met minder dan 1MW uit te sluiten. Daarnaast vragen we de minister de juridische ruimte te benutten in artikel 8.1.(b) om voor de installaties groter dan 1 MW een zeer ruim plafond (> 350€/MWH) in te stellen zodat de WKK-installaties effectief geen hinder zullen ondervinden van de noodinterventie.

Hier leest u de hele brief die we hebben opgesteld en verstuurd.

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u deze stellen via info@platformgroengas.nl