Vorig jaar heeft het Platform als pilot een masterclass georganiseerd waarbij de verdieping van één thema centraal stond. Naast masterclasses willen we dit jaar ook verschillende themabijeenkomsten organiseren. Hierin is naast kennisdeling ook ruimte voor het bespreken van problematiek, het bespreken van oplossingen en discussie met elkaar. Afhankelijk van uw interesse, vinden deze sessies doorgang. Binnenkort ontvangt u van ons een mail waarin wij u vragen u interesse op de verschillende onderdelen kenbaar te maken.

Masterclass Energiemarkten en Duurzaamheidscertificering
Doelgroep: biogas/groen gas producenten
Facilitator: Robert Goevaers en Ton Voncken
CO₂ krijgt in de sturing van allerlei systemen een steeds belangrijkere rol. Hoe grijpen energiemarkten en certificeringssystemen nu en in de toekomst op elkaar in? Roland Kok van Route2Market en Jacob Boon van Olyx nemen ons mee in deze problematiek.

Themabijeenkomst Draagvlak en Communicatie
Doelgroep: marktpartijen op zoek naar handvatten voor draagvlak
Initiatiefnemers: Leonie Moolenaar en Ton Voncken
Wekelijks ontvangen we vragen van marktpartijen of het Platform hulp kan bieden bij het creëren van draagvlak bij (gemeente)ambtenaren, NGO’s en bewoners. Helaas ontstaat draagvlak niet vanzelf en zijn de doelgroepen waarmee we te maken hebben erg gemêleerd. Daarnaast verschillen de hulpvragen per situatie, waardoor er geen panklaar recept klaarligt voor het verkrijgen van draagvlak. In deze themabijeenkomst zoeken we met elkaar en ervaringsspecialisten uit wat u nodigt heeft aan communicatiemiddelen om draagvlak te creëren en te vergroten.

Themabijeenkomst Verdienmodellen
Initiatiefnemer: Robert Goevaers
Verdiencapaciteit is noodzaak om continuïteit van bedrijfsvoering te waarborgen. De biogas/groen gas sector kenmerkt zich niet door standaardisatie, aangezien bijna iedere situatie anders is. Zowel in de wijze van produceren als in de toepassing van het eindproduct. In deze themabijeenkomst wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen rond de belangrijke sturingsinstrumenten SDE++, HBE’s en bijmengverplichting. Een aantal ondernemers gaat in op hun specifieke bedrijfsuitdagingen.

Themabijeenkomst Energiebelasting en BTW
Doelgroep: biogas/groen gas producten
Initiatiefnemer: Ton Voncken
Energiebelasting en wel/geen BTW op energie die nodig is voor de productie van duurzame energie? Het zijn thema’s waarover we veel vragen krijgen van verschillende producenten. We nodigen hiervoor graag een expert uit die dit vraagstuk verder uit kan diepen en onderzoekt of een gezamenlijke actie richting fiscus gewenst is.