Bron: website Energeia 

De bijmengverplichting groen gas (start) 2025, wordt gestuurd op CO₂-reductie in plaats van op een absolute hoeveelheid kubieke meters hernieuwbare moleculen. Dat heeft demissionair minister Rob Jetten in een Kamerbrief laten weten. De sector heeft hier met tevredenheid op gereageerd.

Demissionair minister Rob Jetten kiest ervoor niet te sturen op een groen gas productie van 1,6 miljard kuub in 2030, maar op CO₂-reductie die met het bijmengen van groen gas bereikt wordt. Jetten geeft aan dat de verplichting gemakkelijker gehaald wordt en dat er minder kans is op overwinsten ergens in de groengasketen.

Robert Goevaers, directeur van het Platform Groen Gas, geeft aan dat de sector tevreden is met deze keuze. Het doel om met hernieuwbaar gas in de weer te gaan, is immers CO₂-reductie. Dan is het ook goed dat technieken die meer CO₂-reduceren per geproduceerde kuub groen gas, daar ook voor beloond worden, meent Goevaers. Hij noemt als voorbeeld groengasproductie uit biogas, waarbij het biogas dat bijvoorbeeld uit vergisting is verkregen ontdaan moet worden van CO₂. Niet ongebruikelijk is om die CO₂ dan maar weer los te laten in de atmosfeer. Maar als die CO₂ een waarde krijgt, dan wordt nuttig hergebruik van die kooldioxide -in frisdrank, als bouwmateriaal of in de glastuinbouw- opeens interessant.

Lees het volledige artikel op de website van Energeia.