Aucke Bergsma (manager innovatie)

Omrin Afvalverwerkingsbedrijf

Omrin (Fries voor kringloop) is de meest circulaire verwerker van huishoudelijk afval, op basis van een geïntegreerd ketenmodel en innovatieve verwerkingsinstallaties. Wij hanteren een unieke filosofie: ‘bronscheiden waar het moet, nascheiden waar het kan’. Wij zijn ook uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf van Nederland. Aucke: ‘’Zolang ik al bij Omrin werk, hou ik mij bezig om van afval energie te maken. Omrin wil ook echt aanjager zijn als het gaat om circulaire economie en die ambitie past mij perfect.”

Koudwatervrees en trots

Voordat we groen gas produceerden gebruikten we de installatie voor stroom (warmtekrachtkoppeling). In 2016 zijn we overgegaan om groen gas te gaan produceren. In het begin was er een beetje koudwatervrees, omdat deze activiteiten niet geheel in onze corebusiness lagen. Toch hadden we de juiste kennis in huis om het project te ontwikkelen, de business case op te stellen, subsidie aan te vragen etc. Hoe trots kunnen we dan zijn dat wij circa14 miljoen m³ groen gas produceren. Inmiddels rijdt 100% van de inzamelvoertuigen van Omrin op groen gas en meer dan 70% de rest van ons wagenpark.

Containerramp

We kijken niet alleen naar onze eigen business, maar proberen ook ons steentje bij te dragen in de samenleving. Een mooi voorbeeld is de containerramp in 2019 rondom de Wadden. Tijdens een heftige storm sloegen ruim 450 zeecontainers over boord. Meer dan 700 ton niet recyclebaar afval, spoelde op de Waddenkust aan. Het grootste deel van dit afval hebben we gebruikt voor het maken van groen gas.

“We kijken niet alleen naar onze eigen business, maar proberen ook ons steentje bij te dragen in de samenleving.”

Belangrijkste lessen

Terugkijken is altijd makkelijk. Als we kijken naar de laatste 10 jaar hebben we mooie stappen gemaakt. Als je het hele verhaal beschouwt van rijden op gas van afval dan hebben we met veel partijen te maken gehad. Er zijn veranderingen in wet-en regelgeving geweest wat impact heeft gehad op onze processen, maar ook de technologie in de voertuigen moest ontwikkeld worden. Draagvlak is ook een essentieel element bij het ontwikkelen van groen gasprojecten. Hierin zul je omwonenden, gemeenten, milieuorganisaties etc. goed mee moeten nemen in je plannen. Ons voordeel is dat wij in 2002 al de afverwerkingsfabriek hadden gebouwd. Hierdoor waren de locatie en de feedstock om groen gas te produceren al beschikbaar. Een andere uitdaging was de capaciteit van de netbeheerder. We waren enigszins voorloper wat betreft het produceren van afval naar gas. Een mooie oplossing is uiteindelijk dat een aantal grote melkfabrieken grote vraag hadden naar gas. Door middel van netkoppelingen was het capaciteitsissue voor de netbeheerder opgelost en konden we beginnen.

Een nieuwe aanwinst voor Omrin is de Danotrommel. Dit is een afvalscheidingsinstallatie van 4 meter in diameter en 32 meter lang. Door deze langzaam rond te draaien, wordt het afval in de trommel selectief verkleind. Vooral organisch materiaal – waaronder luiers – wordt na behandeling in de trommel verder fijngemaakt, afgezeefd om er uiteindelijk 6 miljoen m³ biogas van de maken. Dit is een vrij uniek concept en wordt mede daarom ook gesubsidieerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vooral de winning van pulp van wegwerpluiers is een unieke verbetering. Dus hoe voller de luier, hoe meer groen gas er geproduceerd kan worden!

“Afval in een oven stoppen kan altijd
nog, maar kijk vooral naar de kansen voordat het de oven ingaat”

Advies van Aucke

Als we het puur hebben over afvalverwerkingsbedrijven is afval verwerken naar duurzame energie een onbekende tak van sport. Toch wil ik deze partijen mee nemen om hier juist de energie in te steken. Kijk om je heen wat voor technieken er zijn in de markt en welke je voor je afvalverwerking kunt gebruiken. Uiteindelijk zal er een goede business case moeten komen, maar dat is een mooie uitdaging. Je ziet ook dat het steeds meer van onze sector wordt verlangd om afval maximaal te benutten voor duurzame energie, maar ook onze CO2-uitstoot te reduceren. Voor groen gas is de beschikbaarheid van feedstock vaak een issue. Afval / huishoudelijk restafval is feedstock die nog grotendeels onbenut wordt.

 

Download als [pdf]