Op 15 februari opent RVO een nieuwe subsidie voor de vergassing van reststromen. Deze subsidie is gericht op het subsidiëren van de investering van een demonstratieproject dat biogene en/of gemengde reststromen verwerkt. De subsidie is voor de hele keten van vergassing, inclusief voorbehandeling, torrefactie, vergassing, reiniging en opwaardering.

Het beschikbare budget is 98 miljoen euro en de regeling sluit op donderdag 29 augustus 2024. Aanvragers kunnen tot maximaal 30 miljoen euro of 45% van kosten van het project vergoed krijgen. Minimale omvang van het project dient 5MWth te zijn. Zie voor meer informatie de RVO website: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei/vergassing-van-reststromen.

Het Platform Groen Gas is zeer verheugd met de steun in de rug voor groen gas vergassingsprojecten waarbij de kosten van een ‘first of a kind’ installatie hoog zijn en een stevige doorlooptijd hebben.