Het jaarverslag 2023 geeft een goed beeld van alle activiteiten en ontwikkelingen waar het Platform Groen Gas mee te maken kreeg afgelopen jaar. Zowel in algemene zin als per expertgroep.

Het was een bewogen jaar met een aantal in het oog springende onderwerpen: een rekenfout in de SDE++-subsidie voor de categorie kleinschalige monomest-vergisting, onzekerheid over de bijmengverplichting door de val van het kabinet en of de verplichting gestuurd zou gaan worden op CO₂-reductie of energieproductie. Aangevuld door problematiek in de RED-regelgeving en de onverwachte amfetaminezaak in Noord-Nederland.

Onderwerpen waarbij het Platform Groen Gas op verschillende manieren kennis en kunde heeft bijgedragen aan het vinden van oplossingen. Daarnaast speelden er veel ontwikkelingen per expertgroep.

Hier leest u het hele Jaarrapport 2023.