Vanaf 4 maart 2022 kan provinciale subsidie worden aangevraagd voor mestvergisters op boerderijschaal. Deze maatregel is een onderdeel van het speerpunt Uitvoering projecten in het kader van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Met deze subsidie wordt de productie van groen gas en biogas met uitsluitend mest gestimuleerd voor duurzame warmte voor gebouwen en industrie. Het biogas wordt óf rechtstreeks naar een warmteafnemer getransporteerd, óf (centraal) opgewaardeerd tot groen gas en ingevoed in het aardgasnet.

De subsidie is aanvullend op een mogelijke exploitatiesubsidie SDE++, die zich uitsluitend op de vergister zelf richt. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister;
  • de aanleg van een groengasleiding of biogasleiding vanaf 1000 meter;
  • opslag en nabewerking van vergiste biomassa (het restproduct van de biogasproductie).

Met deze regeling stimuleren we de gewenste biogasproductie en gelijktijdig wordt een bijdrage aan de duurzame landbouw geleverd. De subsidie bedraagt maximaal € 1 ton per vergisterproject (50% van de subsidiabele kosten), en kan het hele jaar worden aangevraagd.

Lees hier verder over de subsidieverstrekking.