Gisteren heeft het Platform Groen Gas haar Meerjarenprogramma aangeboden aan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Het Platform Groen Gas is voortgekomen uit een fusie van vier brancheorganisaties en verwoordt in het Meerjarenprogramma de acties die de sector gaat ondernemen om de productie van groen gas in Nederland uit te breiden. Het betreft onder andere ondersteuning op het gebied van feedstock, het verdienmodel van ondernemers, draagvlak en vergunningen, innovatie en infrastructuur. Met als doel minimaal 2 BCM (2 miljard m3) groen gas in 2030 mogelijk te maken.

De productie van groen gas moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verduurzaming van Nederland. Groen gas is, als alternatief voor aardgas, een van de meest kostenefficiënte oplossingen in de energietransitie, met name in de bestaande gebouwde omgeving en in de industrie. Groen gas vergroent het gassysteem en daarmee het warmtesysteem. Voor de verduurzaming van woningen worden betere isolatie en warmtepompen ingezet, daar waar geen duurzame oplossingen voorhanden zijn, is groen gas de aangewezen oplossing. Met name op piek- en buffervermogen en voor de vergroening van duurzame bronnen van warmtenetten, is een belangrijke rol weggelegd voor groen gas.

Krachtenbundeling
Met de oprichting van het Platform Groen Gas heeft de sector de krachten gebundeld om op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen invulling te geven aan de ambities van de Routekaart Groen Gas in 2020. Minister Jetten is dan ook positief over deze samenwerking: “Ik ben blij met deze stap van de sector: integratie draagt bij aan een betere samenwerking en vormt een goede basis voor de ontwikkeling van de sector”, aldus minister Jetten.

2 BCM-ambitie
Het Platform werkt samen met haar leden aan de invulling van de stevige ambitie die in het nieuwe coalitieakkoord verder is aangescherpt en bestendigd met de aangekondigde bijmengverplichting van groen gas. Naast de inzet van groen gas in woningen in de gebouwde omgeving, kan het ook gebruikt worden voor zwaar vervoer middels bio-LNG in vrachtwagens en schepen. Daarnaast kan groen gas hoge procestemperaturen leveren voor de Nederlandse industrie of ingezet worden als grondstof. Momenteel produceert de sector ruim 200 miljoen m³ groen gas. Het is een significante uitdaging om de vertienvoudiging van de groen gasproductie te realiseren.

Slagkracht versterkt
Gerard Kremer, voorzitter van het Platform Groen Gas, is positief en heeft hoge verwachtingen van de samenwerking tussen het Platform, de markt en verschillende ministeries: “Doordat de verschillende brancheorganisaties nu onder één platform samenwerken, wordt de slagkracht versterkt. Daar waar de politiek zich steeds verder lijkt te versnipperen, is samenwerking het antwoord. Onze missie die we samen met EZK moeten gaan realiseren, is duidelijk!”

Hier vindt u het Meerjarenprogramma Platform Groen Gas dat gisteren is aangeboden.