Het Platform Groen Gas is voortgekomen uit een fusie van vier brancheorganisaties en verwoordt in het Meerjarenprogramma de acties die de sector gaat ondernemen om de productie van groen gas in Nederland uit te breiden. Het betreft onder andere ondersteuning op het gebied van feedstock, het verdienmodel van ondernemers, draagvlak en vergunningen, innovatie en infrastructuur. Met als doel minimaal 2 BCM (2 miljard m3) groen gas in 2030 mogelijk te maken.

Lees hier het Meerjarenprogramma Platform Groen Gas