Samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het Platform Groen Gas een werkbezoek gebracht aan GroeneWoudGas en VTTI Bio-Energy Tilburg (VBT). Twee bedrijven die groen gas (gaan) produceren in Nederland. Het werkbezoek gaf ons een heldere en eerlijke kijk in de dagelijkse praktijk van groen gas productie. 

Middels het vergisten van koeienmest van 16 plaatselijke melkveehouders, voorziet Groenewoud Gas  800 huishoudens van groen gas. Bij VTTI Bio-Energy bezochten we de bouw van hun bio-energie faciliteit die de komende jaren 2.700 huishoudens zal voorzien van groen gas.

Eén jaar, drie koeien, één gezin op bio-gas
Bij GroeneWoudGas wordt ons duidelijk dat de mest van drie koeien ervoor zorgt dat per jaar één gezin wordt voorzien van bio-gas. Op zijn eigen terrein produceert Frank van Geneugten bio- en groen gas via zijn zelfontwikkelde monomestvergistingsinstallatie. In deze installatie wordt het biogas dat vrijkomt uit koemest opgevangen en direct verwerkt tot groen gas. Vervolgens wordt het groene gas op het aardgasnet gepompt waardoor huishoudens en bedrijven het gas zonder aanpassingen kunnen gebruiken. Van de restproducten worden organische koemestkorrels geproduceerd die inzetbaar zijn voor gazons, planten en moestuinen.

Organische reststromen = groen gas voor 2.700 huishoudens
In de tweede helft van 2023 opent VBT hun nieuwe bio-energie faciliteit in Tilburg. Deze faciliteit wil 23 miljoen m3 biogas per jaar produceren, voornamelijk uit organische afvalstromen afkomstig uit de agrarische omgeving van de installatie. Dit zorgt – volgens berekeningen van de universiteit van Wageningen – voor een verlaging van circa 60.000 ton CO2 uitstoot per jaar, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 3000 huishoudens.

Tijdens beide bezoeken kwamen innovatie- en doorzettingsvermogen, knelpunten, hoogte- en dieptepunten aan bod. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat sprak uit onder de indruk te zijn welke stappen al worden ondernomen op weg naar de realisatie 2 BCM.

Samen met de sector, ketenpartijen en overheden gaan we alle uitdagingen aan om dit doel met elkaar te behalen.