Vandaag wordt de nieuwe biogasinstallatie bij de rioolwaterzuivering in Etten officieel in gebruik genomen. Samen met een persleiding voor het restwater en een biogasleiding die beiden 4,5 km lang zijn.

In deze industriële behandelingsinstallatie wordt biogas opgewekt uit het restwater van Papierfabriek Doetinchem BV. De samenwerkende partijen Papierfabriek Doetinchem BV, Waterstromen B.V. en Waterschap Rijn & IJssel produceren biogas en besparen energie. Een deel van het biogas wordt terug geleverd aan de papierfabriek ter vervanging van aardgas. Het andere deel wordt geleverd aan het aardgasnet. Lees hier meer over deze mooie ontwikkeling.