Een mooie samenwerking tussen Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, NMI Agro, Sanovations BV en Platform Groen Gas heeft geleid tot de discussiepaper ‘Met biologisch aanzuren van mest minder ammoniak en minder broeikasgassen en meer groen gas’.

Biologisch aanzuren betreft het toevoegen van gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal of organische zuren aan mest. Hierdoor wordt emissie van ammoniak en broeikasgassen voorkomen, en krijgt de mest een hogere energie-inhoud. Met name in bestaande stallen en in de melkveehouderij is dit een kansrijke maatregel om te komen tot fors lagere emissies van ammoniak en broeikasgassen en tot een hogere productie van groen gas.

Zoals het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding helder verwoordt: “De aanleiding voor deze discussiepaper is dat deze kansrijke maatregel tot nu toe onderbelicht is gebleven in Nederland.”

U leest hier het Discussiepaper biologisch aanzuren van mest