Deze week bezocht minister Piet Adema van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Frank van Genugten, een van de leden van het Platform Groen Gas.

Hierbij overhandigde het Platform de minister ons meerjarenplan en het position paper ‘Stikstofreductie en groen gas’. De minister gaf aan onder de indruk te zijn van de installatie van Frank van Genugten en de werking daarvan in de praktijk.

Lees hier het hele bericht op LinkedIn.