In januari 2023 kondigde VARO Energy Group de overname aan van 80% van de aandelen van Bio Energy Coevorden BV in Nederland: een van de grootste biogasproducenten in Europa. Wat is de reden voor de overname? En waarom kiest VARO voor een overname in een markt die volledig nieuw is voor hen? Het Platform Groen Gas stelde haar vragen aan Karin Jansen, Business Development Manager Renewables bij VARO.

Wat is de reden voor de overname van 80% van de aandelen in Bio Energy Coevorden BV?
Karin Jansen: “VARO wil in Europa een toonaangevende biogas producent worden. Om dat te bereiken, bouwen we aan een portfolio door overnames van bestaande biogas- en biomethaaninstallaties en door ontwikkeling van greenfield projecten. De overname van Bio Energy Coevorden is de eerste stap in de realisatie van onze biomethaan- en bio-LNG strategie, waarmee we in 2026 een capaciteit van 1TWh willen realiseren.”

Waarom hebben jullie specifiek gekozen voor Bio Energy Coevorden?
“Deze installatie is uniek door zijn schaalgrootte en door de ligging direct op de grens van Nederland en Duitsland. Bio Energy Coevorden ligt in een gebied met industrie en grootschalige landbouw, waardoor in de omgeving zowel vraag is naar groen gas als aanbod van duurzame en betrouwbare biogrondstoffen. De plant is ultramodern en behoort nu al tot de grootste biomethaanproducenten in Nederland”, vertelt Karin Jansen trots. “Wij zijn ervan overtuigd dat de expertise van VARO op het gebied van certificering, biogrondstoffen en trading, gecombineerd met de operationele expertise van Bio Energy Coevorden leidt tot verdere groei naar een van de grootste biogasinstallaties in Europa. De overname zorgt niet alleen voor versterking van ons biogasteam, het zal de uitbreiding van ons portfolio in Nederland en andere Europese landen zeker doen versnellen.”

Wat waren jullie overwegingen te gaan ondernemen in een voor jullie nieuwe markt?
Karin Jansen legt uit dat VARO in 2022 een nieuwe strategie, de ONE VARO Transformation strategie, lanceerde. Kern van deze strategie is dat VARO de leverancier wil zijn van nieuwe energie-oplossingen waarmee haar klanten emissies kunnen reduceren en uiteindelijk ‘net zero’ kunnen worden. Karin Jansen licht toe: “Om de energieoplossingen van de toekomst te kunnen leveren, moeten we nu nieuwe markten betreden. Wij zien biomethaan als een efficiënte en flexibele oplossing die de gebouwde omgeving, transport en industrie kan helpen verduurzamen. Het groeipotentieel van de biomethaanindustrie is groot, helemaal nu er op Nederlands en Europees niveau als doel is gesteld dat de productie in 2030 10 keer hoger moet liggen dan het huidige productieniveau. Wij denken dat dit hét moment is voor bedrijven als VARO om de markt te betreden en de groei te helpen versnellen.”

Welke markten gaat VARO bedienen?
Karin Jansen: “Wij zetten zowel in op de gebouwde omgeving als op mobiliteit door middel van de productie van biomethaan en bio-LNG. Wij investeren in de productie van biogas, waarbij we er rekening mee houden dat de markt in de toekomst kan veranderen. Het grote voordeel van biogas is dat het product de flexibiliteit heeft om het op meerdere eindmarkten in te zetten. Naar welke markt het product uiteindelijk zal gaan, wordt bepaald door meerdere factoren. Uiteraard speelt de business case een belangrijke rol. Het product zal naar de markt gaan, waar het de meeste waarde genereert. Maar dat is niet de enige factor. De beslissing hangt ook af van de behoeften van onze klanten en het langetermijnperspectief van de verschillende markten dat wordt beïnvloed door bijvoorbeeld regelgeving en de ontwikkeling en kosten van alternatieven.”

Heeft het verplichtingenstelsel van het ministerie van EZK een rol heeft gespeeld in de overnamekeuze van VARO?
“Het verplichtingenstelsel is inderdaad een interessante ontwikkeling die kan bijdragen aan het verbeteren van de business case voor investeringen in biomethaanproductie”, antwoordt Karin Jansen. Op de vraag waarom ze dat denkt, vertelt ze: “De introductie van een verplichting zorgt voor een hogere waarde van groen gas voor de gebouwde omgeving. Het ontwikkelen van een systeem – dat vergelijkbaar is met het verplichtingenstelsel in de brandstofindustrie – biedt producenten mogelijkheden om risico’s te spreiden over verschillende markten. Op een markt waar prijzen en regelgeving dynamisch zijn, biedt flexibiliteit producenten een grote toegevoegde waarde. Dit maakt het makkelijker voor producenten om investeringen in nieuwe of bestaande installaties te doen. Maar om maximaal effect te bereiken, is het noodzakelijk dat deze aanpak gecombineerd wordt met een versnelling in de vergunningstrajecten voor nieuwe groen gasprojecten.”