We zijn verheugd over de uitspraak van minister Rob Jetten over het prijsplafond voor biogas-WKK: “Op basis van de Duitse analyse zal ik de hoogte van het prijsplafond voor biogas-WKK installaties aanpassen naar 285 euro/MWh.”

Mede door de motie van Henri Bontebal die hieraan een grote bijdrage heeft geleverd en het advies van het Platform is een passend plafond nu een feit! Hier leest u alle antwoorden van de minister op de vragen over de gevolgen van de inframarginale prijscap op biogasproducenten met een warmtekrachtkoppeling.