Zoals u mogelijk dagelijks ervaart, is de energietransitie in volle gang. Netbeheerders werken met man en macht aan het energiesysteem van de toekomst. Echter, de vraag naar capaciteit groeit sneller dan dat er bijgebouwd kan worden.

Op steeds meer plekken is de vraag naar transport van elektriciteit (zowel bij de aanbieder als de afnemer) groter dan de transportcapaciteit van het net. Dat noemen we netcongestie. Ondernemers die van plan zijn hun WKK-installatie in te ruilen voor een groen gasinstallatie kunnen daar last van krijgen en doen er daarom verstandig aan om al in een vroeg stadium contact te zoeken met hun netbeheerder om te zien wat op hun locatie mogelijk is.

In Nederland staan bijna 200 installaties die groene stroom en/of warmte maken uit biogas. Door de WKK te verruilen voor een opwaardeerinstallatie kunnen deze installaties groen gas gaan maken. Veel ondernemers zijn daarin geïnteresseerd en hebben deze stap al gemaakt of zijn van plan deze stap te maken. De WKK installatie leverde stroom en/of warmte maar voor de groen gas installatie is juist stroom nodig. Dit zorgt voor een gewijzigde belasting van de aansluiting. In sommige gevallen kan dat betekenen dat de aansluiting niet meer voldoet. Voorkom vertraging, door al in een vroeg stadium met de netbeheerder hierover in overleg te gaan. Vaak is er meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt.

Mochten er onduidelijkheden zijn of heeft u vragen, horen we het graag via info@platformgroengas.nl.