De tweede editie van het Panorama Groen Gas is een feit en is een bijzondere uitgave: het is namelijk géén studie, géén verkenning van kansrijke duurzame gasvormige energiedragers, géén beleidsdocument dat doelstellingen vastlegt en zeker géén pleidooi voor het een of het ander.

Wat is het dan wel?
Het is een primaire kennisbron over de huidige stand van zaken, een overzicht en uitleg van de manier waarop groen gas vandaag de dag wordt geproduceerd en 1-op-1 als vervanger van aardgas kan worden ingezet. Door aardgas te vervangen door groen gas zal het een substantiële bijdrage leveren aan de energiebalans en de energietransitie in ons land. Eén heel belangrijk voordeel dat een grote rol speelt: groen gas levert 24/7 energie, ongeacht de weersomstandigheden.

Bijdrage aan de klimaatverandering
De samenstellers van Panorama Groen Gas dragen met deze publicatie bij aan de oplossing van wat we gerust het grootste vraagstuk van onze tijd mogen noemen: hoe klimaatverandering tegen te gaan zonder de energievoorzieningszekerheid en sociaaleconomische vooruitzichten van ons land op het spel te zetten.

Hier downloadt u het vernieuwde Panorama: Panorama Groen Gas interactief_2023

Wilt u meer weten over het Panorama, over groen gas en de toegevoegde waarde daarvan? Mail uw vraag naar info@platformgroengas.nl.