Dagblad van het Noorden – door John Geijp

Ruud Paap, groen gas-expert bij de New Energy Coalition en het Platform Groen Gas, is het eens met de oproep van Enexis, dat groen gas een grotere rol moet spelen. “Het is veel efficiënter om met gas aan de warmtevraag te voldoen.’’

Ruud Paap: “We hebben in Nederland geïnvesteerd in een heel efficiënt gasnetwerk waarmee we grote hoeveelheden energie voor de verwarming naar huishoudens brengen”, zegt hij. “Het elektriciteitsnet is bedoeld om wat verlichting, de tv en de koelkast op aan te sluiten. Dat voldeed jaren prima. Als je het elektriciteitsnetwerk nu ook gaat gebruiken om woningen te verwarmen, gaat dat ergens pijn doen. Daar is het niet op berekend.”

Paap verwijst naar onderzoek van de netbeheerders. “Die hebben zelf berekend dat tot 2030 30 miljard euro aan investeringen nodig is om het stroomnet geschikt te maken voor de toekomst. Om het gasnet geschikt te maken voor het invoeren van 3 miljard kuub groen gas is 300 miljoen euro nodig. In 2030 willen we 2 miljard kuub groen gas. Het is veel efficiënter om met gas aan de warmtevraag te voldoen.”

Wat volgens de deskundige nog wel ‘een dingetje’ is: het zal lastig worden om alle bewoners van een wijk klant te laten worden van één leverancier van groen gas. Door maatregelen van de overheid is het echter waarschijnlijk dat het gas voor de huishoudens de komende jaren sowieso groener wordt. De regering is van plan bijmenging van groen gas aan aardgas te verplichten. Dat percentage kan volgens Paap in 2030 zijn opgelopen tot 20 procent.
Momenteel wordt 80 procent van de energie die huishoudens verbruiken, geleverd door gas en de rest door elektriciteit. De verwachting is dat die verhouding in 2050 fiftyfifty is. De dan gebruikte gassoorten moeten dan wel duurzaam van oorsprong zijn.

Voor groen gas wordt in principe vooral een rol gezien bij de verwarming van oude, moeilijk te isoleren woningen die elektrisch niet zijn te verwarmen. Bovendien is het geschikt als brandstof voor zwaar transport en voor het bereiken van hoge temperaturen in de industrie.
Groen gas wordt gemaakt uit natte organische resten, zoals mest, rioolslib en gft-afval. Met conventionele technieken wordt het in twee stappen gefabriceerd. Door de vergisting van het afval ontstaat eerst biogas, dat vaak wordt verbrand om elektriciteit of warmte op te wekken. Bij een tweede stap wordt het verrijkt tot groen gas, dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en ook gewoon in het gasnetwerk kan worden geïnjecteerd. Inmiddels zijn er nieuwe, efficiëntere technieken, waaronder vergassing, waarmee groen gas ook uit droge organische resten kan worden gemaakt.

Doelstelling in het Klimaatakkoord is dat in 2030 jaarlijks 2 miljard kubieke meter groen gas wordt gemaakt. Volgens Paap schiet het nog niet hard op met de toename van de productie. Vorig jaar bedroeg die 230 miljoen kubieke meter. De groen gas-expert denkt dat die hoeveelheid kan verdubbelen als producenten alle biogas ook tot groen gas gaan verrijken. De achterblijvende groei heeft volgens Paap te maken met een ongunstige subsidieregeling. De regering hoopt met de verplichte bijmenging de productie aan te jagen. “Het is dan aan de markt”, zegt Paap.

Het Noorden heeft diverse grote groen gasproducenten. Bio Energy Coevorden is goed voor 26 miljoen kuub per jaar en wil dat volume verviervoudigen. Andere grote producenten zijn onder meer Attero in Wijster, Omrin in Oudehaske en Cosun Beet Company, de suikerfabriek in Groningen die gas uit suikerbietresten maakt. De komende tijd verrijzen in Delfzijl diverse groen gasfabrieken die met de allernieuwste technieken werken.