Valse start voor monomest vergisting in de SDE++ openstelling van dit jaar.

Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de SDE++ tarieven voor 2023 bekend gemaakt evenals de openstelling per 5 september. Voor de categorie ‘mest als grondstof’ bleken de tarieven substantieel lager dan het conceptadvies 2023 dat eerder door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bekend is gemaakt.

PBL heeft op het laatste moment een rekenfout in de onrendabele top berekening geconstateerd wat heeft geleid tot de aanpassing. Veel bedrijven worden nu geconformeerd met bijna een kwart lager SDE++ tarief, iets wat hun planontwikkeling behoorlijk op de kop zet.

Onduidelijk is of bedrijven nog in staat zijn om op heel korte termijn tot realistische aanpassingen te komen. Daarnaast is het ook onduidelijk of het ministerie nog in staat is maatregelen te treffen om de ontstane pijn te verzachten. Het is overduidelijk dat deze gebeurtenis het vertrouwen van de markt in de overheid beschadigd.

Het Platform Groen Gas roept het ministerie op om alles in het werk te stellen om de aangerichte schade te herstellen.