In de vaste Kamercommissie EZK is gisteren vastgesteld dat klimaat en energie niet gebaat zijn bij het stilvallen van beleid. Geen van de onderwerpen op de energie-agenda is dan ook controversieel verklaard. Voor groen gas betekent dit dat de beoogde Bijmengverplichting van groen gas in het gasnet verder uitgewerkt kan worden. En dat is goed nieuws voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en voor alle partijen in de keten die organische reststromen (willen) omzetten naar energie.