In Noord Nederland is de afgelopen maanden bij 23 van 33 onderzochte mest(co-)vergisters de stof amfetamine in het eindproduct (digestaat) aangetroffen. De media heeft er al veel over geschreven en zowel ondernemers als regionale en landelijke overheden stonden voor een groot vraagteken. Ondanks dat dit dossier al maanden voortduurt, bleef er veel onduidelijkheid.

Omdat er weinig informatie beschikbaar kwam is door de sector zelf veel onderzoek gedaan om oorzaken en effecten te achterhalen. De informatie was echter niet samengevoegd, en op bepaalde punten waren zaken niet of te weinig onderbouwd. Dit staat een goede omgang vanuit feiten en onderbouwing met deze kwestie in de weg. Het is daarom belangrijk alle informatie van de onderzoeken zoveel mogelijk samen te voegen, zodat kennis ontstaat, en vanuit kennis van zaken kan worden gehandeld.

Dit document, wat opgesteld is door het Platform Groen Gas, Arch green projects en Ekwadraat advies,
beschrijft de resultaten van de onderzoeken die de sector zelf heeft gedaan naar herkomst, oorzaak en
mogelijke schadelijkheid van de aangetroffen amfetamine in het digestaat. Het rapport eindigt met een
perspectief gebaseerd op de kennis van nu voor de oplossingsroutes en het toekomstig handelen.

Lees hier het persbericht dat het Platform heeft uitgestuurd: 20240206_Vergisters Noord Nederland van het slot

En hier het hele onderzoeksrapport: Informatiedocument amfetamine vergisters