Vorige week kwam er na vier maanden een einde aan de amfetaminezaak in Noord Nederland en mochten de getroffen bedrijven weer digestaat afvoeren en groen gas produceren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) plaatste vraagtekens bij de uitspraak op dat moment met de opmerking dat mogelijk  een risico werd genomen met de voedselveiligheid door het uitrijden van het betreffende digestaat. Nu, een week later, is er meer duidelijkheid. Het onderzoeksbureau Risicobeoordeling & onderzoek van de NVWA heeft geconcludeerd dat het digestaat van de 23 vergisters in Noord Nederlands geen risico vormt voor de volksgezondheid.

Uit onderzoek blijkt dat het betreffende digestaat sporen bevat van (met)amfetaminen die zodanig laag zijn dat ze niet leiden tot risico’s voor de volksgezondheid. Daarnaast is duidelijk geworden dat amfetamine door water en daglicht snel biologisch afgebroken wordt. Uiteraard is het Platform Groen Gas ontzettend opgelucht en blij met deze uitslag.

Ondernemers- en imago schade is groot
De groen gasbranche timmert al jaren aan de weg om groen gas een prominente plek te geven in de energietransitie. Het is een fossielvrij, duurzaam en beschikbaar alternatief voor aardgas dat in 2030 een groot deel van het aardgas zal vervangen in ons bestaande gasnetwerk. Een belangrijke en grote stap voorwaarts in de verduurzaming van Nederland.

Door het trekken van de verkeerde conclusies in Noord Nederland kreeg de groen gasbranche een ongekende en onrechtvaardige knauw te verwerken. Gelukkig komt de productie bij de gedupeerde bedrijven op gang, ondanks de financiële en emotionele geleden schade. Als Platform stellen we alles in het werk om samen met alle spelers in de branche het imago van groen gas met elkaar op te vijzelen. Zelfs met groen gasinvesteerders die hardop hun twijfel uitspreken of zij nog willen investeren in Nederlands groen gas.

In gesprek blijven dooronderzoeken
Het Platform spreekt de wens uit in gesprek te blijven met de NVWA en alle betrokken ministeries. Robert Goevaers – directeur Platform Groen Gas: “Het is goed dat we elkaar als betrokken en verantwoordelijke partijen uiteindelijk hebben gevonden. Nu is het zaak dat we elkaar blijven vinden en in overleg blijven met elkaar. Daarnaast zullen we blijven onderzoeken en doorontwikkelen op het gebied van groen gas want de Bijmengverplichting dient zich sneller aan dan we denken.”