Binnen het Platform Groen Gas komt een uitdagende, inhoudelijke rol beschikbaar. In samenwerking met een fijn team krijg je de kans jouw kennis en verbindende vaardigheden te delen met de leden van het Platform Groen Gas, de Nederlandse overheid en de groen gasmarkt. Het is een bijzondere rol die impact heeft op onze dynamische, groeiende sector waarmee je Nederland een stap duurzamer en groener maakt. Is dit een mooie rol voor jou?

Welke kennis vraagt het Platform én de markt?
1. Beleidsontwikkeling en regulering
o Je beschikt over kennis van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie), de meststoffenwetgeving en EU RED-regelgeving.
o Je kunt EU-regelgeving vertalen naar de Nederlandse situatie met betrekking tot duurzaamheidskaders, CO₂-creditsregels en biogrondstoffen cascaderingsregelgeving.
o Je bent in staat overleggen te leiden met overheden en ondernemers over regelgeving, toezicht en beleidsontwikkeling.

2. Specialist Biogrondstoffen
o Je bent op de hoogte van de biogrondstoffen die worden gebruikt voor de productie van biogas/groen gas.
o Je onderhoudt relaties met producenten en fungeert als brug tussen producenten en de overheid.
o Je neemt (pro-)actief deel aan de communicatie over biogrondstoffen met ondernemers en andere belanghebbenden.

3. EU-Regelgeving en vertaling naar nationale context
o Je bent op de hoogte van de belangrijker wordende EU-regelgeving met betrekking tot duurzaamheidskaders.
o Je kunt analyses uitvoeren van CO₂-creditsregels en biogrondstoffen cascaderingsregelgeving om passende acties in de Nederlandse context te ondernemen.

4. Verbinder en aanjager
o Je bent een verbinder tussen verschillende belanghebbenden, waaronder producenten, overheden en
ondernemers.
o En je bent een aanjager op het gebied van innovatie en duurzame ontwikkelingen binnen de groen gassector.

5. Kritisch, betrokkenheid en communicatief vaardig
o Je draagt bij aan inhoudelijke discussies en beleidsvorming over groen gas.
o Je levert je bijdrage aan communicatie, waarbij complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier worden gepresenteerd.

6. Netwerk
o Je bezit de capaciteit om groen gasonderwerpen op een begrijpelijke manier te vertalen naar
beleidsmakers en bestuurders bij de relevante overheidsdiensten.
o Je beschikt over een netwerk binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in relatie tot de REDIII.
o Je beschikt over een netwerk binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in relatie tot de meststoffen- en afvalstoffenwet.

Welk profiel past in het Platform Groen Gas team?
• Afgeronde relevante HBO- of academische opleiding.
• Bewezen ervaring in een soortgelijke rol, bij voorkeur in de biogas/groen gassector.
• Goede kennis van de Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van duurzame energie, biogrondstoffen en CO₂-credits.
• Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Vermogen om strategisch te denken en resultaatgericht te handelen.
• Teamspeler met leiderschapskwaliteiten.

Dit functieprofiel benadrukt de rol als specialist en kartrekker Biogrondstoffen en Vergisting/Groen Gasproductie, waarbij kennis, verbindende vaardigheden en het vermogen om EU-regelgeving te vertalen naar de Nederlandse context centraal staan.

Wat biedt het Platform Groen Gas jou?
• Een uitdagende functie binnen een dynamisch en groeiend werkveld en fijn team.
• Mogelijkheid om een significante impact te hebben op duurzame energieontwikkelingen.
• Competitief salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat is het Platform Groen Gas?
Het Platform Groen Gas is de brancheorganisatie voor de groen gassector in Nederland. Deze vereniging is ontstaan om samen met haar leden, de Nederlandse politiek en de markt invulling te geven aan de ambitie om in 2030 2 BCM (2 miljard m³) groen gas te produceren. Een ambitie ingegeven vanuit het Klimaatakkoord, als bijdrage aan de energietransitie.

Het Platform is een netwerkorganisatie met dan 100 leden die de totale groen gasketen vertegenwoordigen en bestaat uit een bestuur en een Programmabureau. Als medewerker van het Platform Groen Gas maak je deel uit van het Programmabureau waarin je met acht andere specialisten (op afstand) samenwerkt aan de gezamenlijke groen gasambitie.

Wil je meer weten of heb je interesse in de rol?
Stuur een mail of bel met Robert Goevaers, directeur van het Platform Groen Gas
Mail: robert@platformgroengas.nl
Telefoon: 06-23 65 64 02

We ontvangen je reactie graag uiterlijk vrijdag 22 maart.