Het aantal mestvergisters Jumpstart zal in 2020 groeien van 8 naar 29 of 30.

Dat stelde Ynte de Vries, projectmanager energie bij FrieslandCampina tijdens een studiebijeenkomst in Koudum (Fr.).

Eind 2019 draaiden 8 installaties. Nog 11 zijn er in aanbouw en komen voor juli in bedrijf. Dat zijn redelijk grote, die elk de mest van minimaal 400 koeien verwerken. Daarna zullen 10, mogelijk 11 installaties opgeleverd worden op bedrijven met 180 tot 350 koeien.

Volgens De Vries is in 2018 en 2019 veel kennis opgedaan over uitvoering van de installatie en sturing van het vergistingsproces. Die kennis wordt uitgerold bij de nieuwe installaties.

Kunstmestvervanger

De vergisters worden voorzien van een meststripper, waardoor het restproduct als kunstmestvervanger kan worden gebruikt op het eigen bedrijf of waardoor het als zodanig is af te zetten.

De monovergisters komen met een garantie voor een bepaalde minimum gasproductie. Die ligt op een zodanig niveau dat zowel de investerende melkveehouder als de leverancier financieel belang hebben en houden bij een goede werking van de installatie.

Lees meer