Maandag 13 maart bezocht minister Rob Jetten de nieuwe fabriek van SCW Systems in Alkmaar waar sinds vorige week groen gas de fabriek uitstroomt, en Alkmaar instroomt. Dit is uniek, aangezien deze groen gas voorziening nog niet eerder op industriële schaal plaatsvond in Nederland.

SCW Systems maakt biogas via superkritische watervergassing. Door deze methode wordt afval in water onder hoge temperatuur (600 graden Celsius) en druk (240 bar) gebracht en wordt het omgezet naar bruikbare grondstoffen als groen gas dat rechtstreeks in het bestaande hoge druk gasnetwerk wordt geïnjecteerd. Hierdoor is het mogelijk het gas direct te gebruiken maar ook om het in de zomer op te slaan, waardoor het in de winter gebruikt kan worden voor de verwarming van woningen.

Alle technieken nodig
Dat superkritische watervergassing nu succesvol is in Nederland, draagt bij aan het opschalingsplan voor groen gas. Zoals Minister Rob Jetten in juli 2022 al aangaf, heeft ons land op hoofdlijnen drie technieken nodig om voldoende groen gas uit biogrondstoffen te kunnen produceren: vergisting, thermische vergassing en superkritische vergassing.

Alle technieken werken. Nu is het zaak deze op te schalen en het gas te kunnen invoeden in ons net, helemaal sinds het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2021 de bijmengverplichting heeft aangekondigd. Wat inhoudt dat 20% van de totale gaslevering door energieleveranciers in 2030 uit groen gas moet bestaan.

Echter zijn langdurige procedures voor ruimtelijke inpassing een barrière voor de tijdige opschaling van de groen gas productie. Ook blijft de omvang van de opschaling hangen op vergunningsprocedures die per RES-gebied verschillen. De bijmengverplichting gaat helpen om meer producenten te verleiden om meer groen gas te gaan produceren. Maar de uitdagingen zijn ook duidelijk: we moeten echt doorpakken om 2 BCM in 2023 te halen.

Dit is alleen mogelijk door gezamenlijk te blijven inzetten in opschaling en met elkaar in gesprek te blijven over (on)mogelijke vergunningsprocedures. En met elkaar te vieren dat het partijen als SCW Systems lukt groen gas te produceren en in te voeden in het bestaande aardgasnetwerk.