Gerard Essing (CEO)

SCW Systems

SCW Systems is een jong dynamisch bedrijf dat bestaat uit een mix van inmiddels 90 ervaren ondernemers en jonge wetenschappers. SCW is ‘s werelds eerste industriële superkritische watervergasser die met water op hoge druk en hoge temperatuur afvalstromen kan omzetten in groen gas.

SCW visionair

Ik heb een vreemde afwijking: ik vind het lezen van wetenschappelijke artikelen leuk. Zo ben ik tien jaar geleden superkritisch water tegengekomen. Ik zag daar direct kansen voor een land dat gespecialiseerd is in watertechnologie. Op dat moment waren een aantal Nederlandse startups bezig op dit gebied. Een van die startups claimde technologie te hebben die al snel geïmplementeerd kon worden, en met hun systemen wilde ik aan de gang. Zo zijn we een paar maanden bezig geweest, maar toen bleek dat ze het niet waar konden maken. Dat was het moment waarop ik dacht “dan doe ik het zelf maar”. We hebben een team bestaande uit diverse disciplines gevormd, hebben eigen ideeën ontwikkeld voor het oplossen van de grootste problemen die in de wetenschappelijke artikelen naar voren kwamen en proberen verder zoveel mogelijk bestaande technieken en systemen te integreren om de risico’s zo klein mogelijk en het ontwikkelpad zo kort mogelijk te houden.

Investeer in ontwikkeling

Mijn passie komt vooral uit het feit dat ik denk dat oplossingen maakbaar zijn en dat ik het leuk vind om aan nieuwe dingen en innovaties te werken. In deze energietransitie hebben we innovaties nodig, anders gaan we de klimaatdoelstellingen nooit halen. We moeten nieuwe technologie ontwikkelen om de productie van groen gas te vergroten en daar ligt echt mijn passie. We werken nu met onze partners Gasunie, PGGM en InvestNL aan het 1 BCM-programma: 1 miljard m3 groen gas in 2030 met SCW-gas in Nederland. Onze ambitie over tien jaar gaat ver buiten Nederland. Wat betreft feedstock hebben we rioolslib en afvalplastic hoog staan maar zien we een breed palet aan, vaak nu nog problematische, reststromen. Als die reststromen omgezet kunnen worden in groene en circulaire moleculen en de huidige schadelijke effecten weggenomen kunnen worden, heeft dat heel veel impact. Wij doen dit niet om winst te maximaliseren. We hebben zelfs vastgelegd dat we eventuele winsten niet uitkeren, we gaan herinvesteren in ontwikkeling. Op ons wensenlijstje voor de komende tien jaar staat dat we op de drie vervuilendste locaties op aarde een fabriek neerzetten om de afvalbergen daar op te gaan opruimen, juist ook omdat wij dat vanuit onze welvaart kunnen doen.

“Om mensen enthousiast te maken heb je niet één persoon, maar een team nodig.”

Belangrijkste lessen

Om mensen enthousiast te maken heb je niet één persoon, maar een team nodig. We geloven in de kracht van technologie en maakbaarheid van oplossingen. Enthousiasme, optimisme en doorzetten zit in onze bedrijfscultuur. Al is het complex, we proberen het zo pragmatisch mogelijk te maken, om mensen mee te kunnen nemen. Je moet het iedereen weten uit te leggen, niet in technische termen, maar wat er gebeurt en wat het effect is. ‘Keep it simple’ en maak het tastbaar, dan wordt het makkelijk om te omarmen. Je maakt mensen ook enthousiast door je enorm in te zetten, en dat ook uit te stralen. Dat moeten we niet zelf zeggen, maar dat moet blijken uit alles wat we doen. Tot slot vinden we openheid cruciaal, ons verhaal moet te begrijpen en geloofwaardig zijn. Als je het gaat doen om rijk te worden moet je je afvragen of je motivatie op de goede plek zit om de mogelijk lange reis van innovatie, weerstand en technologie ontwikkeling vol te kunnen houden. Is je horizon kort dan ga je mogelijk verkeerde beslissingen nemen om echt impact op grote schaal te kunnen hebben. We omarmen zelf ook liever partijen met een langetermijnvisie. Als de korte termijn belangrijk wordt ga je inleveren op de lange termijn.

“Ik zie SCW als een soort familie. Dat je met een klein groepje mensen mag dromen van het oplossen van grote problemen en dat dan gewoon gaat doen. Je hoeft echt geen enorm budget of specifieke vooropleiding te hebben. Als je iets heel graag wilt, gaat dat lukken. Dat is machtig. Dat is prachtig!”

Advies van Gerard Essing

Nieuwe technologie ontwikkelen is leuk, dit is echt super vet. Het vergt wel heel veel. We worden wat ouder en de gezondheid is niet altijd zo goed als het zijn moet. Dan vragen ze thuis soms: moet je dat nou wel zo doen? Dan is het antwoord: “Je wordt er wel moe van, maar je krijgt er vooral ook heel veel energie van. Het is ontzettend leuk om te mogen werken aan iets innovatiefs met een grote groep enthousiaste, gemotiveerde mensen waarbij je echt iets kan bijdragen. Houd vol, houd hoop!”